Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-1757

Днес 07.06.2017 год. поради подмяна на уличен водопровод на тръба етернит ф

80 с ПЕВП тръба ф 90 в гр. Камено, ул. Янко Костов, ще се извършват изкопни работи.

Поради разкриване на уличен водопровод на тръба етернит ф200 в с. Черни връх, община Камено, ще се извършват изкопни работи.

Възможно е спиране на водоподаването в районите.