Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-1869

Днес 09.08.2017 год. поради подвързване на водопроводни отклонения в гр.

Камено, ул. Елин Пелин ще се извършват изкопни работи. Спиране на водоподаването в гр. Камено в периода от 08.30 - 15.30 часа.

Поради авария на уличен водопровод на тръба етернит ф  80 в с. Ливада, община Камено, ще се извършват изкопни работи.