Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-1948

Днес 11.10.2017 год. поради подвързване на тръба ПЕВП ф 90 към съществуващата водопроводна мрежа в гр. Камено, ул. Янко Костов, ще се извършват изкопни работи.

Поради авария на уличен водопровод на тръба етернит ф 125 в с. Русокастро, община Камено, ще се извършват изкопни работи.

Възможно е спиране на водоподаването в районите.