Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – БУРГАС ВТОРА РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – БУРГАС
#slideshow-1996

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – БУРГАС

ВТОРА РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – БУРГАС

Уважаеми съграждани, дами и господа!

 

Във връзка с трагичните последствия от възникнали пожари в жилищни сгради през отоплителния есенно-зимен период и с цел недопускане на подобни инциденти, служителите на Втора районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас Ви обръщат внимание, при използването на отоплителни уреди с различни източници на енергия да се спазва следното:

 

-         Почистете и укрепете стабилно димоотводните тръби (кюнци). Проверете комина. Той трябва да е добре измазан, без пукнатини и почистен.

-         Монтирайте печките с твърдо гориво върху негорима подложка, която да излиза най-малко на 0,5м пред уреда и по 0,25м от останалите му страни

-         Използвайте безопасно място за изхвърляне на пепелта и жарта при почистване на печката

-         Не покривайте и не сушете дрехи директно върху електрически отоплителен уред

-         Не оставяйте работещи отоплителни уреди без наблюдение. Изключете ги преди да напуснете дома си

-         Не използвайте ЛЗТ и ГТ за разпалване на печки с твърдо гориво

-         При използване на газови печки осигурете постоянна естествена вентилация на помещенията. Пропан-бутанът е по-тежък от въздуха и се наслоява в долните части на помещенията и сградите

-         Не оставяйте малки деца без надзор в близост до отоплителния уред

 

 

НАЧАЛНИК:

                    ГЛ. ИНСПЕКТОР

     Деян Стоянов

 

 

С Уважение,

Екипа на Втора РСПБЗН-Бургас