Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2015

Днес 29.11.2017 год. поради авария на уличен водопровод на тръба етернит ф

60 в с. Винарско, община Камено, ще се извръшват изкопни работи.

Поради авария на уличен водопровод на тръба етернит ф 80 и авария на домово водопроводно отклонение 3/4"  в с. Тръстиково, община Камено, ще се извършват изкопни работи.

Възможно е спиране на водоподаването в районите.