Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2154

С  Ъ  О  Б   Щ   Е   Н   И   Е

 

 

НА 13.02.2018 Г. /ВТОРНИК/ ОТ 09.30 Ч. В ПОЛИКЛИНИКА ГР. КАМЕНО , ВТОРИ ЕТАЖ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ОТ

Д-Р НИКОЛОВ - СЪДОВ ХИРУРГ. ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ.

 

ОБЩИНА КАМЕНО