Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2346

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Уведомяваме Ви, че от 16.05.2018г. до 18.05.2018г. от залез слънце до 10:00 часа ще се проведе третиране на ПШЕНИЦА в следните парцели/блок за земеделски стопанин (БЗС):

 

       - местност Сухата река – 590 дка, масив 6, отстояние от с. Кръстина 1 000 м;

       - местност Лисичи дупки – 44 дка, масив 4, отстояние от с. Кръстина 2 000 м;

       - местност Лозята – 200 дка, масив 5, отстояние от с. Кръстина 2 000 м;

       - местност Желева могила – 820 дка, масив 13, отстояние от с. Кръстина       1 500 м;

      - местност Конска каба – 70 дка, масив 14, отстояние от с. Кръстина 4 000 м

в землището на с. Кръстина, общ. Камено, обл. Бургас с обща площ на третираните имоти – 1 724 дка, със следните препарати:

       - СФЕРА МАКС (фунгицид) – карантинен срок 42 дни, доза 40 мл./дка. Третирането се извършва срещу септориоза;

       - ТЕРЕГАРД ПЛЮС (инсектицид) – карантинен срок 28 дни, доза 70 мл./дка. Третирането се извършва срещу обикновен житен бегач;

 

       За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Минчо Ненчев Минчев;

       Третирането ще се извърши с техника за наземно пръскане от Ивайло Минчев Минчев – водач ССМ;