Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2455

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Камено има следното инвестиционно предложение:

       „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация – Община Камено с адрес град Камено, ул. „Освобождение“ № 101“.

 

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.