Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Информация за липса на захранване

#slideshow-2563

Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме ви,че поради планова профилактика на съоръженията  на 17.09.2018 г. във времевия диапазон от 9:00 ч до 16:00 ч.без електозахранване ще са консуматорите от гр.Камено.

Информация може да намерите в интернет страницата на EVN www.evn.bg,секция Планирани изключвания,лично в удобен за вас EVN  офис или на денонощните телефони:

 

 0700 1 7777-за обща консултация 

 0700 1  0007-при липса на захранване