Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3036

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 13.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че в Община Камено са постъпили уведомителни писми от Желязко Ангелов Драгов- управител на ЕТ „Желязко Драгов“, гр. Бургас, к-с „Възраждане“ бл.16, ет.1 за извършване на растителнозащитни мероприятия от 16.05.2019 г. до 21.05.2019 г. от 6:00 ч. до 18:00 часа, засяти с ЦАРЕВИЦА И СЛЪНЧОГЛЕД в следните парцели/блок за земеделски стопанин (БЗС):

       • местности засяти с царевица:

       - местности „Училищни парцели“ и „Лъката“ – 250 дка в землището на с. Тръстиково, общ. Камено;

       - местности „Кабата“ и „Черната пръст“ - 450 дка в землището на с. Тръстиково, общ. Камено;

       - местност „Берови парцели“ – 260 дка в землището на с. Тръстиково, общ. Камено

със следния препарат:

       - Капрено (хербицид) – карантинен срок няма, доза 29 мл./дка.

       Третирането се извършва срещу широколистни и житни плевели.

       • местности засяти със слънчоглед:

       - местности „Попска пътека“ и „Пенков кладенец“ – 60 дка в землището на с. Тръстиково, общ. Камено;

със следните препарати:

       - Експрес (хербицид) – карантинен срок 30 дни, доза 4 гр./дка.

       - Стратос ултра (хербицид) - карантинен срок 60 дни, доза 100 мл./дка.

       Третирането се извършва срещу широколистни и житни плевели.

       За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Желязко Ангелов Драгов.