Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3037

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 13.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че в Община Камено са постъпило уведомително писмо с вх. № 94-00-1035 от 14.05.2019 г. от Господин Стоянов Славов - управител на ЗКПУ „Единство“ с. Тръстиково, община Камено за извършвате на растителнозащитни мероприятия от 17.05.2019 г. до 19.05.2019 г. от 7:00 часа до 10:00 часа и след 19:00 часа, засяти със СЛЪНЧОГЛЕД И ЦАРЕВИЦА в следните парцели/блок за земеделски стопанин (БЗС):

       - местност „Енгизлик“ – 470 дка, отстояние от с. Тръстиково 2 км;

       - местност „Черкезки парцели“ – 380 дка, отстояние от с. Тръстиково 2 км

в землището на с. Тръстиково, общ. Камено, обл. Бургас.

       Третирането ще се проведе със следните препарати:

       - Експрес 50 СГ (хербицид) – карантинен срок 30, доза 4 гр./дка;

       - Мустанг 306 СК (хербицид) – карантинен срок 65, доза 50 мл./дка

Третирането се извършва срещу плевели.

       За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Господин Стоянов Славов.