Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3175

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 13.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че в Община Камено е постъпило уведомително писмо с вх. № 69-00-638/08.08.2019 г. от инж. Димитър Великов – Директор на Железопътна секция Бургас за извършвате на растителнозащитни мероприятия, както следва:

       • на 04.10.2019 г. от 9:00 часа до 12:00 часа, срещу нежелана растителност:

       - Българово – Дружба - Българово.

       Третирането ще се извърши срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура със следния препарат:

       - НАСА (хербицид) – карантинен срок 30, доза 1200 мл/дка.