Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Отоплителен сезон 2019

#slideshow-3287

ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2019г.

 

Уважаеми съграждани, в началото на отоплителния сезон се увеличава опасността от възникване на пожари от непочистени комини и димоотводни тръби, както и от неизправни отоплителни уреди. Във връзка с това и с цел недопускане на инциденти, служителите на Втора районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас Ви напомнят някои основни правила при експлоатацията на отоплителните уреди по време на отоплителния сезон:

 

Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверят, като всички неизправности се отстраняват незабавно. Комините и димоотводните тръби (кюнци) трябва да се почистят от сажди и отлагания преди употребата им, както и периодично при необходимост през отоплителния сезон.

 

ПОЧИСТВАНЕТО НА КОМИНИТЕ СЕ РАЗРЕШАВА САМО МЕХАНИЧНО. ЗАБРАНЕНО Е УМИШЛЕНОТО ИМ ЗАПАЛВАНЕ!

Печки и димоотводните им тръби (кюнци) се поставят на разстояние, минимум 0.5 м. от горими материали, конструктивни елементи и мебели. Печките се поставят върху негорима подложка, а пред печките за твърдо гориво се поставя негорима подложка, която да излиза най-малко на 0,5м пред уреда и по 0,25м от останалите му страни, за ограничаване падането на въглени върху горимия под или настилки.

Газовите бутилки с пропан-бутан, трябва да преминат технически преглед в лицензиран сервиз. Необходима е проверка за изправността на редуцир-вентилите, уплътненията и на газопроводите. При неизправност, същите трябва да се подменят.

 

Електрическите инсталации в сградите се поддържат в изправно състояние.

ВКЛЮЧВАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПРЕТОВАРВАНЕ И ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР.

НЕДОПУСТИМО Е ПОДСИЛВАНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ПРЕДПАЗИТЕЛИ.

 

Втора районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас напомня още, да не се оставят без наблюдение включени отоплителни и електронагревателни уреди, а също така да не се оставят сами в къщи и без наблюдение малки деца и възрастни хора! На децата ограничете достъпа им до кибрити, запалки и други огнеизточници, а на възрастните припомняйте постоянно мерките за безопасност.

Допълнителна подробна информация може да намерите на сайта на ГД“ПБЗН“-МВР – http://pojarna.com/

 

 

 

 

С Уважение,

Екипа на Втора РСПБЗН-Бургас