Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Обществено обсъждане

#slideshow-3368

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

 

 

Община Камено уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Камено.

Срещата ще се проведе на 12.03.2020 г. от 16.00 часа в Административната сграда на Община Камено, ул. „Освобождение“ № 101.

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Камено е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в сградата на Община Камено и на интернет страниците на Общината: http://www.kameno.bg.

Писмени становища, предложения, мнения и препоръки по представеният Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Камено могат да се предоставят в Община Камено, както и на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане: Богомила Куцарова – еколог,                        тел.: +359 5515 2059; е-mail: obshtina@kameno.bg.