Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3442

С  Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Камено съобщава на жителите  и гостите  на населените места, че поради независещи от нас причини две от трите сметосъбирачки бяха в непланиран ремонт, поради което графикът на чистене беше нарушен. От днес/ 23.03.2020 г./ и трите сметосъбирачки на общината са в изправност и работят усилено, за да може до края на седмицата битовите отпадъци да бъдат извозени и отново да се спазва планирания график.

  Благодарим на всички за разбирането.

                                                                                                                                                           От ръководството