Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Заповед на кмета на община Камено във връзка с противоепидемични мерки до 29.03.2020 г.

#slideshow-3443