Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3459

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 13.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че в Община Камено са постъпили уведомителни писми вх. № 69-00-250/06.04.2020 г. от Желязко Ангелов Драгов- управител на ЕТ „Желязко Драгов“, гр. Бургас, к-с „Възраждане“ бл.16, ет.1 за извършване на растителнозащитни мероприятия от 06.04.2020 г. до 08.04.2020 г. от 8:00 ч. до 18:00 часа, засяти с ПШЕНИЦА в следните парцели/блок за земеделски стопанин (БЗС):

       - местности „Старите лозя“, „Пясъка“, „Борови парцели“ и „Ямките“ – 1 400 дка в землището на с. Тръстиково, общ. Камено;

       - местности „Български парцели“, „Черната пръст“, „Узун герен“ и „Попска пътека“ - 850 дка в землището на с. Тръстиково, общ. Камено;

       - местности „Лъките“, „Чобаново кладенче“ - 1200 дка в землището на с. Тръстиково, общ. Камено;

със следният препарат:

       - Солегор (фунгицид) – карантинен срок 38 дни, доза 75 мл./дка. Третирането се извършва срещу ръжда и септория.

 

       За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Желязко Ангелов Драгов.