Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3463

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 13.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че в Община Камено са постъпили уведомителни писми вх. № 69-00-260/06.04.2020 г. от Желязко Ангелов Драгов- управител на ЕТ „Желязко Драгов“, гр. Бургас, к-с „Възраждане“ бл.16, ет.1 за извършване на растителнозащитни мероприятия от 10.04.2020 г. до 12.04.2020 г. от 8:00 ч. до 18:00 часа, засяти с РАПИЦА в следните парцели/блок за земеделски стопанин (БЗС):

       - местности „Старите лозя“, „Малджийски кладенец“ – 1 100 дка в землището на с. Тръстиково, общ. Камено;

       - местности „Бялата пръст“ и „Черната пръст“ - 600 дка в землището на с. Тръстиково, общ. Камено;

       - местности „Ямките“ - 500 дка в землището на с. Тръстиково, общ. Камено;

със следните препарати:

       - маврик (инсектицид) – карантинен срок 42 дни, доза 20 мл./дка;

       - пиктор (фунгицид) – карантинен срок 28 дни, доза 50 мл./дка.

Третирането се извършва срещу рапичен стъблен скритохоботник.

 

       За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Желязко Ангелов Драгов.