Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3502

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 13.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че в Община Камено са постъпили уведомителни писми вх. № 69-00-344/11.05.2020 г. от Желязко Ангелов Драгов- управител на ЕТ „Желязко Драгов“, гр. Бургас, к-с „Възраждане“ бл.16, ет.1 за извършване на растителнозащитни мероприятия на 14.05.2020 г.; 15.05.2020 г. и 18.05.2020 г., засяти с ПШЕНИЦА в следните парцели/блок за земеделски стопанин (БЗС):

       - местности „Старите лозя“, „Пясъка“, „Ямките“ „Берови парцели“ – 1 400 дка в землището на с. Тръстиково, общ. Камено;

       - местности „Български парцели“, „Черната пръст“, „Узун герен“, „Попска пътека“ - 850 дка в землището на с. Тръстиково, общ. Камено;

       - местности „Лъките“, Чобаново кладенче“ – 1 200 дка в землището на с. Тръстиково, общ. Камено;

със следния препарат:

       - магнело (фунгицид) – карантинен срок не се изисква, доза 100 мл/дка;

Третирането се извършва срещу ръжди септория.

 

       За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Желязко Ангелов Драгов.