Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3596

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Разполагане на оборудван хранителен блок за приготвяне и продажба на риба и аквакултури, сладолед, десерти, свежи плодови напитки, салати и други продукти в поземлен имот с идентификатор 80916.10.158 по КККР землище с. Черни връх, община Камено“.

       Възложителна инвестиционноно предложение: фирма „Арт Сол“ ЕООД.