Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3725

   ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”

 

                                                                  СЪОБЩЕНИЕ

   

   ДО

 

Маргарита Илиева Добрева

гр.Бургас

к-с „Славейков“ бл.31,вх.3, ет.11, ап.31

 

Пламен Илиев Добрев

 гр.Бургас

 к-с „Славейков“ бл.11, вх.В, ет.12

 

Мара Златева Иванова

Бисер Добрев Иванов

с.Тръстиково

Община Камено

 

Христо Димитров Бинев

с.Тръстиково, Община Камено

 

Биньо Димитров Бинев

с.Ливада, Община Камено

 

 

                  Уведомяваме Ви, като заинтересовани лица, че със заповед №РД-09-1150/ 17.12.2020 г. на Кмета на Община Камено е одобрена промяна в кадастралния план на с.Тръстиково, Община Камено, която се състои в попълване на нов ПИ пл.№ 306, кв.34.    

                  Заповедта е изложена в сградата на Община Камено , Дирекция „УТЕС“/техническа служба/, всеки ден от 8.30 до 17.15 часа.

                  Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас, чрез Кмета на Община Камено в 14-дневен срок от обявяването и.

 

 

ДИРЕКЦИЯ „УТЕС“ – Техническа