Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3979

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

 

До

Милена Йорданова Тодорова

гр.Бургас

ж.к.“Зорница“ бл.14 ет.1 ап.3

 (като ползвател на УПИ ХІІІ -113 в кв.4 /част от ПИ 113 по КП / по плана с.Русокастро, общ. Камено)

 

Жечо Йорданов Тодоров

с.Дебелт

ж.к.“Металург“ бл.4-А, вх.1, ет.4, ап.10

 (като ползвател на УПИ ХІІІ -113 в кв.4 /част от ПИ 113 по КП / по плана с.Русокастро, общ. Камено)

 

Община Камено

гр.Камено

ул“Освобождение“ №101

 (като собственик на улица с о.т.41 и о.т.42 и улица с о.т.42 и о.т.43 / по плана на с.Русокастро

 

Господина Маринова Петкова

гр.Бургас

ж.к.“Меден рудник“ бл.26, ет.12,ап.1

(като наследник на Марин Киров Георгиев - собственик на УПИ  ХІV-113 в кв.4 /част от ПИ 113 по КП/ по плана на с.Русокастро, общ. Камено)

 

Веска Маринова Георгиева

гр.Бургас

ж.к.“Меден рудник“ бл.12, вх.6, ет.8,ап.32

(като наследник на Марин Киров Георгиев - собственик на УПИ  ХІV-113 в кв.4 /част от ПИ 113 по КП/ по плана на с.Русокастро, общ. Камено)

 

Митко Маринов Георгиев

гр.Бургас

ж.к.“Братя Миладинови“ бл.8, вх.2, ет.2,ап.27

(като наследник на Марин Киров Георгиев - собственик на УПИ  ХІV-113 в кв.4 /част от ПИ 113 по КП/ по плана на с.Русокастро, общ. Камено)

 

 

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-09-005/06.01.2022 г. на кмета на община Камено е одобрена промяна на кадастрален план на с.Русокастро, състояща се в разделянето на ПИ 113 в кв.4 на два нови имота – ПИ 602 и ПИ 603.

Заповедта е изложена в дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

          Може да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез кмета на община Камено.

 

 

 

Дирекция „УТЕСТК“