Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Културен календар

КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР  НА  ОБЩИНА  КАМЕНО,  ОБЛАСТ  БУРГАС  ЗА  2018  Г.


КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР  НА  ОБЩИНА  КАМЕНО,  ОБЛАСТ  БУРГАС  ЗА  2017  Г.


КАЛЕНДАР НА ОСНОВНИТЕ КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2016 Г


КАЛЕНДАР НА ОСНОВНИТЕ КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2014 Г.