Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Дирекция „Устройство на територията, европроекти и строителство”(техническа служба)