Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Дирекция „Устройство на територията, европроекти, строителство, туризъм, култура”(техническа служба)