Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

КАРИЕРИ

Обявление за конкуср за длъжността: „Директор“ на   детска градина – 4 работни места

 


Обявлление за  конкурс за избор на здравен медиатор /5.12.2016 


Община Камено обявява процедура за подбор за персонал по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”/публикувана на 15.12.2016/

Приложение 1-З А Я В Л Е Н И Е  за кандидатстване по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”

Приложение 2 -АВТОБИОГРАФИЯ

Приложение 3 -ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 4- ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 5 -ДЕКЛАРАЦИЯ

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ/ публикуван  на  20.01.2017 г./


Обявление за конкурс за длъжност  Директор на дирекция "Устройство на територията,евро проекти и строителство"

/публикуван на 14.03.2017 г./

Списък на допуснати кандидати/публикуван на 30.03.2017 г./

 

ФОРМУЛЯР за окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността -  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  „УТЕС”   /публикуван на 10.04.2017 г./


 

 

 Обявление за свободно работно място за длъжността “Хидроспециалист”/публикувана на 29.03.2017 г./