Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщения

Заповед РД-09-485/05.09.2019 г.


Заповед РД-11-105/11.06.2019 г. Областна дирекция "Земеделие"-гр.Бургас


Протокол/31.05.2019 г.


Протокол на комисия за определяне на свободните пасища, мери и ливади за общо ползване, в землищата на община Камено 


Протокол на комисия за определяне на необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади на землището на с.Черни връх


Протокол на комисия за определяне на необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади на землището на с.Тръстиково


Протокол на комисия за определяне на необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади на землището на с.Кръстина


Протокол на комисия за определяне на необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади на землището на с. Константиново


Протокол на комисия за да определяне на  необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади на землището на с. Винарско


Пасища,мери,ливади /съобщения/ 

* публикувано на 21.02.2019 г.


Заповед РД-09-22/21.01.2019 г.


Заповед РД-09-799/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-789/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-793/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-797/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-792/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-791/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-790/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-795/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-804/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-796/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-802/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-794/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-800/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-801/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-788/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-798/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-787/30.11.2018 г.


Заповед РД-09-803/30.11.2018 г.


Обявление на Комисия по чл.210, ал.1 от ЗУТ 

Протокол на Комисията по чл.210 от ЗУТ

Резултат от оценки за трайно заета площ,от стъпка на стълб и безсрочен сервитут в зем.имоти частна собственост засягащ участък от трасето за обл.Бургас


Заповед РД-09-761/21.11.2018 г.


Заповед РД-09-712/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-713/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-714/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-711/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-715/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-716/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-717/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-718/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-708/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-709/05.11.2018 г.


Заповед РД-09-710/05.11.2018 г. 


Заповед РД-09-703/2.11.2018 г. относно отстъпено право и сервитут за обявяване


Заповед РД-09-689/26.10.2018 г за отмяна на разрешително за преминаване


Заповед РД-09-688/26.10.2018 г за отмяна на разрешително за преминаване


Заповед РД-09-687/26.10.2018 г за отмяна на разрешително за преминаване


Обявление


Парично обезщетение на поземлени имоти, засягащи се от обект:Нова ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив“ - п/ст „Марица - изток“ и Нова ВЛ 400 kV „Марица – изток“ – п/ст Бургас


Протокол


Заповед РД-09-389/13.07.2018 г. относно изземване на общински имот от Стоян Костадинов Миларев


Заповед РД-09-388/13.07.2017 г. относно  изземване на общински имот от Атанас Костадинов Миларев


Протокол на комисия , назначена със Заповед № РД-09-213/27.04.2018 г.  на Кмета на Община Камено/11.06.2018 г.


Протокол пасища-гр.Камено/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Трояново/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Ливада/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Константиново/30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Вратица /30.04.2018 г.


Протокол пасища-с.Винарско / 30.04.2018 г.


Протокол пасища -с.Винарско

 


Протокол пасища-с.Вратица

 


Протокол пасища-с.Константиново

 


Протокол пасища-с.Кръстина

 


Протокол пасища-с.Ливада

 


Протокол пасища-с.Полски извор

 


Протокол пасища-с.Тръстиково

 


Протокол пасища-с.Трояново


Срокове по прилагане на чл.37 ж от ЗСПЗЗ,за календарната 2018 година/публикувано на 11.07.2017 г. с протокол за поставяне на таблото на община Камено/

Заповед РД-09-282/25.09.2018 г./Областна дирекция "Земеделие"-Бургас