Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Списък на подпомогнатите домакинства,пострадали от наводнението на 25.10.2017 г.

Списък на подпомогнатите домакинства,пострадали от наводнението на 25.10.2017 г.

 

За с. Ливада:

 

      мировълнова масл. радиатор хладилник фризер автом.пералня ТВ плазма готв.ел. печка
     
                   
Георги Антонов Атанасов   1 1   1    
Георги  ...............Кирязов         1    
Мара Стоянова Ковачева     1   1 1 1
Георги Славов Кадриков       1 1    
Стойо Динев Недев 1   1 1 1 1 1
Тянка Димитрова Янчева         1    
Гинка Николова Колева       1      
Панайот Матеев Костадинов 1       1 1 1
Руска Лекова Добрева 1   1   1 1 1
Николай Димитров Стойков 1 1   1 1 1  
Стоянка Златева Гочева       1      
Диньо Златев Динев 1       1    
Татяна Баренева Иванова         1    
Янко Димитров Кондакчиев 1   1 1 1 1  
Стефка Василева Стойкова 1       1    
Георги Иванов Иванов 1            
Недка Динева Атанасова     1        
Динка Колева Пейчева 1   1   1   1
Зелле Мехмед Мехмед 1       1    
Драго Стоянов Козаров     1   1   1
Стоян Русев Атанасов       1 1 1  
Любомир .......Тодоров       1   1 1
Геню Желев Петров       1 1 1 1
Велко Русев Велков     1   1 1  
Стефан Димитров Андонов       1 1    
Иван Николов Димитров     1   1    
Недка ......Нешкова       1   1    
Живко Сотиров Казаков-допълнено     1   1   1
Йордан Стайков Павлов-допълн         1   1
      10 2 12 10 24 10 10

 

За с. Полски Извор:

 

Име презиме фамилия

пералня

хладилници

фриз

печка

микро

бойл

тел

подпис

Ангел Димитров Ангелов

1

 

1

 

1

 

1

 

Радка Георгиева Иванова

 

1

1

 

1

 

1

 

Пламен Стефанов Стефанов

1

1

1

 

1

 

1

 

Мина Василева Димитрова

 

1

 

 

 

 

1

 

Петко Ефтимов Узунов

1

1

1

 

1

 

1

 

Костадинка Дим.Иванова

1

1

1

 

1

 

1

 

Георги Димитров Джеджев

 

 

 

 

1

 

1

 

Димитринка Пет.Чавдарова

1

1

 

 

 

 

1

 

Михаил Ник. Копривчин

1

1

1

 

1

 

1

 

Димитър Димит.Тачуков

1

1

1

 

1

 

1

 

Иван Минков Кичев

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрин Димитров Станчев

1

 

1

 

1

 

1

 

Крътю Железков Станков

1

1

1

 

 

 

 

 

Петър Стоянов Петров

1

1

1

 

 

 

 

 

Елена Асенова Георгиева

1

 

 

 

 

 

 

 

Стоянка Тонева Тонева

1

1

 

 

 

 

 

 

Димитър Кирил Димитров

1

1

 

 

 

 

 

 

Андон Михаилов Петков

1

1

1

 

1

 

1

 

Любов Николаевна Иванова

1

1

 

 

 

 

 

 

Дияна Матева Димова

 

 

1

 

 

 

 

 

Кера Георгиева Георгиева

1

1

1

 

 

 

 

 

Иванка Харалам.Цолова

1

 

 

 

 

 

 

 

Денчо Андреев Иванов

 

 

 

 

 

 

 

 

Орлин Василев Георгиев

 

 

 

 

 

 

 

 

Мима Великова Петкова

1

 

 

 

 

 

 

 

Александър Кирилов Жеков

1

1

1

 

 

 

 

 

Ангел Томов Атанасов

1

1

 

 

 

 

 

 

Станислава Койчева Димитрова

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоян Костов Ангелов

 

 

 

 

 

 

 

 

Еньо Ангелов Пехливанов

 

1

 

 

 

 

 

 

общо

20

18

 

14

 

10

 

12

 

 

 

 

Раздадени уреди на28.11.2017г.с.Черни връх  
 
                   
      мировълнова бойлер хладилник фризер автом.пералня ТВ плазма готв.ел. печка
     
Султанка Иванова Банкова 2   1     1 1
Милчо Тодоров Димитров     1   1 1  
Недялка Стакова Стоянова     1 1   1  
Елена Жекова Стоянова     1   1 1  
Еленка Миладинова Николова     1 1 1 1  
                   
      2 0 5 2 3 5 1

За с.Трояново

      мировълнов бойлер хладилник фризер автом.пералня ТВ плазма готв.ел. печка
     
                   
Георги Георгиев Андреев     0   0   0
Бинка Янкова Вълева     0       0
Йордан Георгиев Мирчев     1   0    
Ивана Радева Станева     0     0  
Георги Илиев Георгиев     0   0    
Иван Ангелов Ангелов     0   0 0 0
Димитрина Пенчева Маркова 0       0    
Добри Мирчев Георгиев             0
Иван Лечев Йорданов         0    
Иван Николов Янков   0 1   0    
      0 0 2 0 0 0 0
                   
Ивана Радева Станева - хладилник + ТВ
Георги Илиев георгиев - хладилник + пералня
Иван Ангелов Ангелов - пералня+печка+хладилник + ТВ
Добри Мирчев Георгиев- печка
Димитрина Пенчева Маркова - пералня + микровълнова
Георги Георгиев Андреев- хладилник+пералня+2 печки
Бинка Янкова Вълева- хладилник+ печка
Иван Лечев Йорданов- пералня
Иван Николов Янков-бойлер+пералня
Добри Мирчев Георгиев-пералня

 

 

От дарителска кампания на БЧК са осигурени средства за първите ремонти на пострадалите домакинства от наводнението на 25.10.2017г., в размер на 98 780.57 лв.,  както следва:

 

                      Село . Ливада

 

 1.  Мара Ковачева 
 2.  Диньо Динев 
 3.  Велко Велков 
 4.  Георги Славов 
 5.  Калинка Атанасова 
 6. Любомир Георгиев 
 7.  Георги Кирязов 
 8.  Валентин Стоянов 
 9.  Тянка Янчева 
 10.  Гинка Колева 
 11.  Панайот Матеев 
 12.  Николай Стойков 
 13.  Георги Иванов 
 14.  Стоянка Гочева 
 15.  Стоян Стоянов

Село Полски извор

 

 1.  Кръстьо Станков 
 2.  Ангел Ангелов  
 3. Кера Георгиева  
 4.  Пламен Славов