Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Отменени наредби

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КАМЕНО

отменена с  решение №856/02.05.2019  год. по адм. дело 83/2019 год.


 

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

отменена с  решение №534/21.03.2019  год. по адм. дело 2099/2018 год.