Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Местни избори 2019

 

Указ № 163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.7.2019 г.)

 

Централна избирателна комисия


 

 

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия Камено (ОИК)  за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


 
 

ПОКАНА  за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии (СИК) в  община Камено за

произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

 


Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
    Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.