Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Кметски екип

КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО

тел. за контакт: 05515 3008

e-mail: kmet@kameno.bg

 

 

ЖЕЛЬО ВАСИЛЕВ ВАРДУНСКИ

 

 


ЗАМЕСТНИК - КМЕТ ФИНАНСИ 

тел. за контакт: 05515 2093

e-mail: zam.kmet@kameno.bg

 

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

 

  ВрИД ЗАМЕСТНИК - КМЕТ СТРОИТЕЛСТВО 

тел. за контакт:05515/20-55

e-mail:rkiryazova@kameno.bg

 

 инж.РАДОСТИНА КИРОВА КИРЯЗОВА


СЕКРЕТАР

тел. за контакт: 05515 2093

e-mail: sekretar@kameno.bg

 

ВАНЯ МАНОЛОВА ДИМИТРОВА