Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Училища

Средно училище "Христо Ботев" гр. Камено

директор: Катя Георгиева  Балтаджиева

тел: 05515/3087; 0897 099 827; e-mail: sou_kameno@abv.bg

website: www.sou-kameno.com

 Основно училище "Христо Ботев" с. Трояново

директор: Стела  Петрова Стоянова

тел: 05580/2261; 0884086744; e-mail: ou_trojanovo@abv.bg

 Основно училище "Иван Вазов" с. Русокастро

директор: Станка  Николова Петкова

тел: 05918/2428; 0897 099 831; e-mail: ou_rusokastro@abv.bg

 Начално училище "Братя Миладинови" с. Кръстина

директор: Ирина  Лекова Вътева

тел. 05515/3051; 0897 099 829; e-mail: irina_vateva@abv.bg