Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Резултати от конкурс за най-оригинална коледна украса в община Камено

Конкурс за най-оригинална коледна украса
#slideshow-2101

Резултати от конкурса за най-оригинална коледна украса:

След обстойно разглеждане,оценка и класиране на постъпилите материали от 11 участника в конкурса за най-оригинална коледна украса, комисията предлага следното класиране на участниците и съответна награда:

 

1 място – Калоян Живков Колев -гр.Камено ул. ул."Странджа" 14-100 лв.  

   

           

1 място – Памела Драганова, гр.Камено ул.” Витоша“ 9-100 лв.

        

 

 

2 място –  Милен Ангелов гр.Камено, ул.”Царевец” №33  -50 лв.

2 място – Иван Стоянов Йолдов гр. Камено ул. „Трети март „5а -50 лв.

2 място – Стоилка Иванова –гр.Камено,ул.Камено, ул."Странджа" 16 -50 лв.      

 

2 място - Марияна Драганова ,гр. Камено  ул. "Освобождение "127-50 лв.

Печелившите участници ще бъдат допълнително информирани  за датата  и часа за полуваване на наградите.