Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Г Р А Ф И К за провеждане на публично обсъждане на проект на Бюджет 2018 година на Община Камено на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси

#slideshow-2103
Г  Р  А  Ф  И  К
за провеждане на публично обсъждане  на проект на Бюджет 2018 година на Община Камено на  основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси

 
       
Населено място Дата Час Място
с. Кръстина 08.01.2018г. 17,00 Читалище
с. Винарско 08.01.2018г. 18,00 Читалище
с. Вратица 08.01.2018г. 17,00 Пенсионерски клуб
с. Трояново 08.01.2018г. 18,00 Читалище
с. Тръстиково 09.01.2018г. 17,00 Пенсионерски клуб
с. Константиново 09.01.2018г. 18,00 Читалище
с. Полски извор 09.01.2018г. 17,00 Пенсионерски клуб
с. Черни връх 09.01.2018г. 18,00 Читалище
с. Ливада 10.01.2018г. 10,00 Кметство
с. Русокастро 10.01.2018г. 17,00 Читалище
с. Желязово 10.01.2018г. 18,00 Училище
с. Свобода 11.01.2018г. 10,00 Кметство
Гр. Камено 11.01.2018г. 17,30 Ритуална зала в Община Камено