Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2112

Днес 11.01.2018 год. поради авария на уличен водопровод на тръба етернит ф

100 и тръба етелнит ф 125 в с. Полски извор, община Камено, ще се извръшват изкопни работи.

Спиране на водоподаването в селото в периода от 08.30 - 13.30 часа.

Поради направа на ново домово водопроводно отклонение 3/4" в гр. Камено, ул.

Райна Княгиня, ще се извършват изкопни работи.

Поради  възстановяване на домово водопроводно отклонение 3/4" в с. Кръстина, община Камено ще се извършват изкопни работи.