Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Община Камено организира Фестивал на домашното вино на 14 февруари 2018 г.