Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2283

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Уведомяваме Ви, че от 13.04.2018г. до 15.04.2018г. от 9:00 до 20:00 часа ще се проведе третиране на ПШЕНИЦА в следните парцели/блок за земеделски стопанин (БЗС):

 

  • Лозята – 250 дка, масив 5, отстояние от с. Кръстина 1000 м;
  • Желева могила – 300 дка, масив 13, отстоящи от с. Кръстина 800 м;
  • Конски гробища – 65 дка, масив 10, отстояние от с. Кръстина 100 м.;

в землището на с. Кръстина, общ. Камено, обл. Бургас с обща площ на третираните имоти – 615 дка, със следните препарати:

 

  • СЕКАТОР ОД (хербицид) – карантинен срок 0 дни, доза 100 мл/дка. Третирането се извършва срещу вредител широколистни плевели;
  • СКОРПИО СУПЕР 7.5 ЕВ (хербицид) – карантинен срок 60 дни, доза 100 мл/дка. Третирането се извършва срещу житни плевели;
  • ФАЛКОН 460 ЕК (фунгицид) – карантинен срок 35 дни, доза 60 мл/дка. Третирането се извършва срещу брашнеста мана, стъблена ръжда;
  • Терагард плюс (инсектицид) – карантинен срок 28 дни, доза 70 мл/дка. Третирането се извършва срещу житен бегач;

 

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Минчо Ненчев Минчев;

Третирането ще се извърши с техника за наземно пръскане от Ивайло Минчев Минчев – водач ССМ;