Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Годишен приз „Най- добрият ученик“ в община Камено

И тази година МКБППМН при Община Камено се хвърли в предизвикателството, в което си обеща да въвлича всяка следваща година всички общински училища, за да се чува, говори, показва и отличава най- добрия пример в годишен приз „Най- добрият ученик“. Номинираните ученици не са участници в състезание. Те са избрани от своите класни ръководители и съученици да служат за пример. Това е признание и същевременно отговорност.                                                                                                          „ Всички общински училища приеха предизвикателството ни и номинираха своите най- добри 34 ученици или добрите примери. Те са посочени от класните си ръководители и техните съученици и стават лица на призива - послание „Училището е дом на знанието, на приятелството, на най-хубавите спомени. Бъди в час, не отсъствай без причина!”. Изразявам най- сърдечно благодарност към всички директори на училищата за пълната подкрепа и съдействие в реализиране на всички наши идеи.                                                                                                                                                Децата са отличени заради изключителната си любознателност, инициативност, амбициозност, съобразителност и дисциплинираност. Качества, които им помагат да работят  с голяма активност във всички учебни часове и с желание да участват в училищния живот. Имат лидерски качества и са максималисти във всяко отношение. Непримирими ми са към нарушенията на другите ученици в класа. Участват в много конкурси, олимпиади и печелят награди. Те са постоянни и целеустремени. Уважават своите учители.                                                                                                                   Пожелаваме им, пожелаваме си да предадат своя ентусиазъм на другите и да ги мотивират да бъдат като тях. За нас е чест!“ 

„Бъди отговорен – бъди в час” е лайтмотивът на съвместната инициатива „ Клас на годината“ на Местната комисия и СУ „ Христо Ботев“- гр. Камено.

 „Водени бяхме от няколко желания да активизираме нагласата у децата да формират своя клас като място, където няма агресия, няма противообществени прояви и всеки от класа е отговорен за това; да се засили стремежа на класа като екип, в който чувството за отговорност и спазване на правилата е приоритет; да се засили връзката между училището и МКБППМН; да се засили превенцията относно отпадането на ученици от образователната система и не на последно място да мобилизираме творческия им дух и ентусиазмът за участие в училищния живот.

Инициативата бе насочена към всички класове в училището. Имаше специално изработени критерии за оценка. Участваха всички класове: 1- 12 клас на СУ „ Христо Ботев“- гр. Камено Стартирахме от 01.11.2017 година до 31.05 2018 г.

Класирането се извърши между класовете в:

Начален етап 1-4 клас: като с 247 т. Клас на годината стана 2 А клас с кл. ръководител Татяна Йолдова

Прогимназиален 5- 7 клас: с 188 т. за Клас на годината е обявен 5 А клас                               с кл. р-л Мими Гинева

Гимназиален 8-12 клас: с 171 т. Клас на годината стана 10- ти клас                                                   с кл. р-л Румяна Сотирова

Награда за класа- еднодневна екскурзия в страната, осигурена от Комисията- избрахме дестинация за отличените класове, пряко свързана с темата на училищния живот тази година: Историко- археологически резерват „ Шуменска кропост“, Националният историко- археологически резерват  „ Мадара“ с най- забележителния паметник Мадарския конник и Регионалния исторически музей- гр. Шумен.

Номинирани ученици от СУ „ Христо Ботев“- гр. Камено:

 1. Стелян Иванов Йолдов от 1 А клас- с кл. ръководител Виолета Илиева
 2. Евгения Драганова Драганова от 1Б клас – с кл. ръководител Татяна Василева
 3. Кристиян Петков Димитров от 2Б клас- с кл. ръководител Галя Дечева
 4. Слав Тодоров Костадинов от 3А клас- с кл. ръководител Нела Тодорова
 5. Алиса Стоилова Петкова от 3Б клас- с кл. ръководител Дора Пехливанова
 6. Гергана Драгомирова Сребрева от 4А клас- с кл. ръководител Нели Дражева
 7. Владимир Тодоров Каридов от 4Б клас- с кл. ръководител- Янка Куцарова
 8. Теодора Иванова Тенева от 5А клас- с кл. ръководител Мими Гинева
 9. Жесика Стоянова Иванова от 5Б клас- с кл. ръководител Антоанета Димитрова
 10. Зорница Данаилова Колева от 6А-  с кл. ръководител Светла Иванова
 11. Мария Георгиева Дамянова  от 6Б– с кл. ръководител Димитринка Краева
 12. Боян Григоров Бинев от 7А- с класен ръководител Радка Михова
 13. Иван Станиславов Караборунски от 7Б- с класен ръководител Катя Памукчийска
 14. Николай Павлинов Николов от 8- ми клас- с класен ръководител Юлияна Касърова
 15. Лалка Атанасова Моллова от 9- ти клас- с класен ръководител Никола Колев
 16. Анастасия Колева Иванова от 10-ти клас- с класен ръководител Румяна Сотирова
 17.  Живко Дамянов Куцаров от 11-ти клас- с класен ръководител Мирослав Блъсков

 

Номинирани ученици от ОУ "Христо Ботев" с. Трояново

1. Мария Тодорова Тончева 2-ри  клас -  с кл. ръководител Вяра Стоянова Кършелиева

2. Дена Димитрова 3-ти клас -  с кл. ръководител Мукадес Джевдет Молламахмуд

3.  Наталия Маринова 4-ти  клас -  с кл. ръководител Мара Дамянова Тодорова

4. Тончо Тодоров Тончев 5-ти  клас -с кл. ръководител Николинка Стефанова Даракчиева

5. Теодора Николаева Великова 6-ти клас - с кл. ръководител Станка Иванова Сотирова

6. Елена Емилова Асенова 7-ми клас - с кл. ръководител Янка Николаева Колева

 

Номинирани ученици от ОУ  Иван Вазов” - с. Русокастро с доказан отличен резултат в училище и толерантно поведение към съучениците си.

 1. Дияна Валентинова Иванова от 1- ви клас
 2. Кремена Николаева Христова- от 2 -ри клас
 3. Йоана Стоянова Джорева от 3- ти клас
 4. Надежда Златева Жекова от 4 -ти клас
 5. Жана Добринова Костадинова от 5- ти клас
 6. Велека Йосифова Костова от 6- ти клас
 7. Стефка Евелинова Пръвчева от 7- ми клас

Номинирани ученици НУ „ Братя Миладинови“- с. Кръстина

 1. Сибел Ахмед Алиосман от 1-ви клас- с класен ръководител Нели Манчева
 2. Митко Анков Митков от 2-ри клас- с класен ръководител Дора Димитрова
 3. Анелия Софкова Адамова от 3- ти клас- с класен ръководител Галина Цинова
 4. Емилия Андонова Славова от 4-ти клас- с класен ръководител Фетие Мехмед