Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2440

Днес 05.07.2018 год. поради подмяна на уличен водопровод на тръба етернит ф 80 с ПЕВП тръба ф 90 в гр. Камено, ул. Вела Пеева, ще се извършват изкопни работи.

Поради авария на уличен водопровод на тръба етернит ф 60 в с. Трояново, община Камено ще се извършват изкопни работи.

Възможни са аномалии във водоподаването на населените места.