Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщениe

 

Предвид обявения Национален протест на превозвачите на територията на цялата страна, уведомяваме гражданите и гостите на община Камено, че е възможно на 13.01.2020 год. /понеделник/ и 14.01.2020 год. /вторник/ да има затруднения в обслужването на следните линии от общинската транспортна схема, изпълнявани от „М-Бус“ ООД:

I. По автобусна линия гр.Бургас– гр.Камено за следните часове на тръгване:

От гр.Камено: 6,30ч.; 7,00ч.; 8,30 ч.; 10,30ч.; 12,30 ч.; 14,30ч.; 16,30ч.; 18,30ч.; 20,30ч.

От гр.Бургас: 7,30ч.; 9,30ч.; 11,30ч.; 13,30ч.; 14,00ч.; 15,30ч.; 17,30ч.; 19,30ч.; 21,15ч.

II. По автобусна линия гр.Бургас– с.Винарско:

От гр.Бургас: 9,00ч.; 17,00ч.

От с.Винарско: 6,10ч.; 12,40 ч.

III. По автобусна линия гр.Бургас – с.Русокастро:

От гр.Бургас: 10,00ч.; 11,30ч.; 13,30ч.; 17,30ч. 

От с.Русокастро: 7,00ч.; 11,00 ч.; 12,30 ч.; 14,30ч.

В ГРАФИК И РЕДОВНО ще бъдат обслужвани линиите от общинската транспортна схема, изпълнявани от „БУРГАСБУС“ ЕООД по автобусна линия гр.Бургас– гр.Камено за следните часове на тръгване:

От гр.Камено: 7,30ч.; 9,30 ч.; 11,30ч.; 13,30 ч.; 15,30ч.; 17,30ч.; 19,30ч.

От гр.Бургас: 6,45ч.; 8,30ч.; 10,30ч.; 12,30ч.; 14,30ч.; 16,30ч.; 18,30ч.

 

Община Камено изразява готовност за дните със затруднения в транспорта, на гражданите и гостите на общината да бъдат издавани служебни бележки, удостоверяващи нередовния транспорт, с цел същите да послужат пред учебни заведения, работодатели и др. институции. Служебните бележки ще бъдат издавани при поискване в Деловодството на общината, в срок от 5 (пет) работни дни от отпадне на затруднението, срещу представяне на лична или ученическа карта.

Ръководството на община Камено уведомява всички граждани и гости, че са планирани мерки за преодоляване на евентуалните затруднения в автобусния транспорт, като се прави всичко възможно, за да бъде осигурен редовен автобусен транспорт по всички линии.