Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3472

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 13.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че в Община Камено е постъпило уведомително писмо с вх. № 69-00-774/13.04.2020 г. от Янчо Илиев Проданов, живущ в с. Полски извор, община Камено за извършвате на растителнозащитни мероприятия от 15.04.2020 г. до 18.04.2020 г. от залез слънце до 10:00 часа, засяти с РАПИЦА в следните парцели/блок за земеделски стопанин (БЗС):

       - местност „Тотеви могили“ и местност „Лале баир“ в землището на с. Полски извор, общ. Камено, обл. Бургас със следните препарати:

       - ПРОПУЛС (фунгицид) – карантинен срок 56, доза 80 мл/дка;

       - БИСКАЯ (инсектицид) – карантинен срок 30, доза 25 мл/дка.

Третирането се извършва срещу склеротиния.

       За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Янчо Илиев Проданов.