Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3477

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 13.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че в Община Камено е постъпило уведомително писмо с вх. № 69-00-285/15.04.2020 г. от ЗП „Зафиров и Ко“ ООД, с. Русокастро, ул. „Щерю Воденичаров“ № 27 за извършване на растителнозащитни мероприятия от 20.04.2020 г. до 23.04.2020 г. от 19:00 ч. до 8:00 часа, засяти с ПШЕНИЦА в следните парцели/блок за земеделски стопанин (БЗС):

       - местности в землището на с. Желязово с площ 440 дка, със следните препарати:

       – АКСИАЛ (инсектицид) – карантинен срок няма, доза 70 мл/дка. Третирането се извършва срещу треви.

       – ФОКСТРОТ (хербицид) – карантинен срок няма, доза 100 мл/дка. Третирането се извършва срещу треви.

       – ТРИРОН (хербицид) – карантинен срок няма, доза 2 мл/дка. Третирането се извършва срещу треви.

       За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Петко Тодоров Зафиров.