Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Заповед РД-09-304/21.05.2020 г. на кмета на община Камено относно възобновяване на присъствените занятия в детските градини