Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3519

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 13.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че в Община Камено е постъпило уведомително писмо с вх. № 69-00-373/21.05.2020 г. от Господин Стоянов Славов - управител на ЗКПУ „Единство“, с. Тръстиково, община Камено за извършвате на растителнозащитни мероприятия от 26.05.2020 г. до 28.05.2020 г. от залез слънце до 10:00 часа, засяти с РАПИЦА, СЛЪНЧОГЛЕД И ЦАРЕВИЦА в следните парцели/блок за земеделски стопанин (БЗС):

       - местност „Училищни пърцели“ – 370 дка, отстояние от с. Тръстиково 1 км;

       - местност „Лъката“ – 340 дка, отстояние от с. Тръстиково 1 км;

       - местност „Тополките“ – 130 дка, отстояние от с. Тръстиково 1 км

в землището на с. Тръстиково, общ. Камено, обл. Бургас, със следните препарати:

       - Експрес 50 СГ (хербицид) – карантинен срок 30 дни, доза 4 гр/дка;

       - Ариго ВГ (хербицид) – карантинен срок няма, доза 33 гр/дка;

       - Протеус 110 ОД (инсектицид) – карантинен срок 45 дни, доза 45 мл/дка;

       - Лумбреко (листен тор) – доза 100 мл/дка

Третирането се извършва срещу широколистни и житни плевели, зелева листна въшка и шушулков хоботник.

       За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Господин Стоянов Славов.