Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3630

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Изграждане на двуетажна жилищна сграда в УПИ XI-856, кв. 54 по ПУП на гр. Камено, община Камено“.

       Възложителна инвестиционноно предложение: Стефчо Анков Тодоров.