Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3658

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Камено има следното инвестиционно предложение:

       „Извършване на основен ремонт на ул. „Димитър Благоев, от ОТ 77 до ОТ 81 и благоустрояване на УПИ 2157, гр. Камено, община Камено“

 

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.