Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3659

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Изграждане на тръбен кладенец /сондаж/ за собствени нужди в ПИ с идентификатор 35883.321.20 /№ на предходен план VII-12, в м.321/ в гр. Камено, община Камено“

 

       Възложител на инвестиционноно предложение: Севдалина Петрова Вардунска.