Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3664

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”

   

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                                                                 

 

ДО

 

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА,

ЖИВУЩИ НА УЛ.“ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.КАМЕНО , В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ.“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ И УЛ.“ЦАР ИВАН ШИШМАН“, ПО КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН НА ГР.КАМЕНО

 

 

              Уведомяваме Ви , че на основание чл.32 и чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР и във връзка с §4 от ПЗП на ЗКИР, е изготвен проект за „Промяна на част от бордюра на ул.“Христо Ботев“ попадащ в ПИ 501.958.400 между ул.“Иван Шишман“ и ул.“П.Хилендарски“ по кадастралния план на гр.Камено.

              С настоящият проект се променя част от тротоарното пространство на ул.“Христо Ботев“, с цел да се отрази съществуващ джоб за автобусната спирка.

              Проектът е изложен в сградата на Община Камено, Дирекция „УТЕС“ /техническа служба/ при Община Камено,  всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

               

 

 

Дирекция „ УТЕС“

при Община Камено