Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

Общинска администрация съобщава на гражданите, че за възнакнали  въпроси и справки относно съобщения за Местни данъци и такси телефенът е 05515/30-32.