Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Услуги за ранно детско развитие в Община Камено

#slideshow-1376

 

 

МАРТ

Откриване на родителски клуб.

През месец март стартира изпълнението на дейностите по Проекта“ Услуги за ранно детско развитие в община Камено“, свързани с формирането на Родителски клуб.

В клуба ще вземат участие родители и  деца от 0 до 3 години и техните родители. Основната цел на тази дейност е изграждане на готовност у  децата за постъпване в детската градина.  

АПРИЛ

Продължава изпълнението по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено“.

Организирано е извършването на профилактични медицински прегледи на деца, участващи в проекта. За всеки преглед е изготвена лична здравна карта на детето, така че при желание на родителите във всеки момент биха могли да се информират за здравословното състояние на децата си. Доктор Търнева с обслужва майките и децата с голяма любов и разбиране към техните проблеми.

МАЙ

Медицинските прегледи продължават и във всички населени места в община Камено.

Отбеляза се празника на буквите 24 май.

Децата и специалистите от центъра за ранно детско развитие изготвиха най – красивите венци.

 ЮНИ

Стартира първа смяна на Лятното училище.

 

Педагогът –г-жа Милка Гичева и медиаторът - Зюмбюлка Дарнакудова приеха първата смяна на Лятното училище. В него взеха участие 15 деца. Целта е да се повиши училищната готовност на децата. След приключването на Лятното училище на децата бяха връчени дипломи.

ЮЛИ

Стартира втора смяна на Лятното училище.

В него взеха участие още 15 деца. Целта е да се повиши училищната готовност на децата.

След приключването на Лятното училище на децата бяха връчени дипломи.

Беше подготвена и представена постановката „Житената питка‘‘, пред родители и деца от родителския клуб.

АВГУСТ

Дейностите по Проекта“ Услуги за ранно детско развитие в община Камено“, продължават с извършването на стоматологични прегледи. За всеки преглед е изготвена лична стоматологична карта на детето, така че при желание на родителите във всеки момент биха могли да се информират за здравословното състояние на децата си.

През този месец беше отбелязан и месецът на детското творчество. Нашите деца показаха въображение и талант при изготвянето на сувенири.

СЕПТЕМВРИ

Проект „Услуги за ранно детско развитие“

с интересни и полезни за децата   инициативи

Услугите за ранно детско развитие в община Камено се разнообразяват и разширяват в хода на изпълнение на целия проект. Инициативите се раждат както от специалистите, работещи по проекта, така и от децата, участващи в него. И тази година през месеците юни и юли се проведе лятното училище за бъдещите първокласници. Децата получиха допълнителни знания, умения и нови компетентности за много добър старт в първи клас. През месец август бе изработен стенопис на входа на детската градина в гр. Камено. Прекрасните рисувани моменти от познати приказки са подарък от специалистите на проекта с активното участие на деца и родители. С такъв отличен старт и желание за работа бе открита новата учебна година на 17.09.2018г. С песни,  танци и стихове за знанието и науката бе посрещнат първия учебен ден във всички детски градини на община Камено. Проектът „Услуги за ранно детско развитие“ ще продължи да реализира дейностите в подкрепа на деца и родители и през цялата 2019г. Нека си пожелаем успех в името на децата. 

 

 

                                                                       Ръководител на проекта: Т. Добрева